Zawleczki dla rolnika

 

Przeciętny rolnik ma na głowie mnóstwo rzeczy – takich, na które ma wpływ i takich, na którym musi się podporządkować (m.in. warunki pogodowe, od których zależy jego praca lub awaria sprzętu). Wiele współczesnych rozwiązań rolniczych dąży do wyswobodzenia rolników spod jarzma wydarzeń, którym musi być posłuszny. Czasami np. wystarczy prosta zawleczka.

Czym są zawleczki rolnicze?

zestaw zawleczek rolniczychRolniczy odpowiednik zawleczek znacznie różni się od standardowego typu. Zwykłe zawleczki są proste, składają się z jednego wąskiego metalowego pręta, a w miejscu zgięcia mają niewielką pętlę, która asekuruje zawleczkę przed wypadnięciem. Zawleczką zabezpiecza się ruchome elementy walcowe, a proste ramiona rozgina się od siebie, tak, aby i dół został zabezpieczony. Zawleczka rolnicza natomiast (której zastosowanie jest całkiem podobne, chociaż oczywiście służy do naprawiania maszyn i urządzeń o przeznaczeniu typowo rolniczym) wyglądem przypomina niedokończony klucz wiolinowy albo dużą literkę „B”. Są one często sprzedawane w zestawach, a zestaw zawleczek rolniczych składa się z kilku do kilkunastu sztuk. Kolejną różnicą jest sposób ich zakładania. Normalne zawleczki przetyka się przez otwór całe, natomiast w przypadku rolniczej, przetyka się wyłącznie proste ramię, drugie, wygięte, mocuje się z zewnętrznej strony. Nie trzeba też odginać ramion, gdyż konstrukcja zawleczki została pomyślana w taki sposób, aby móc się utrzymać bez żadnej ingerencji w jej kształt. Tak samo, jak w przypadku zwykłych zawleczek, stosuje się je wyłącznie w sytuacji, kiedy zabezpieczony element nie jest narażony na napór ze strony dużej siły.

Zawleczki rolnicze są świetnym sposobem na doraźne naprawy sprzętów i maszyn rolniczych, zwłaszcza ich walcowatych komponentów, które nie mogą być przytwierdzane na stałe. W takich wypadkach sprawdzą się doskonale, poza tym są oczywiście niezwykle tanie i ogólnodostępne, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by zawsze mieć pod ręką ich zapas.