Wypadek na gospodarstwie rolnym

Jak wszyscy wiemy praca w rolnictwie wiąże się z wieloma zagrożeniami. Co roku, najczęściej podczas żniw, w mediach pojawiają się informację na temat nieszczęśliwych zdarzeń. Często ich ofiarami są dzieci. Chwila nieuwagi czy zagapienie może mieć przykre konsekwencje dla rolnika, członka jego rodziny lub jego pracownika.

Postępowanie w razie wypadku na terenie gospodarstwa

wypadki na terenie gospodarstwaKażda osoba fizyczna, która zajmuje się działalnością rolniczą, posiada grunty rolne o powierzchni powyżej 1 hektara i podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym, zobowiązana jest do zawarcia umowy na ubezpieczenie OC rolnika. Rolnik ma obowiązek kupna ubezpieczenia OC. Jest to bardzo ważne, bo wypadki na terenie gospodarstwa zdarzają się często. Niektóre z nich są spowodowane rutyną codziennych powtarzalnych czynności. Pamiętajmy również, że podczas prac polowych w pobliżu nie powinny znajdować się dzieci, bo to właśnie one są bardzo często poszkodowane. Maszyny rolnicze to potężne urządzenia i chwila nieuwagi wystarczy, żeby nasze dziecko było kaleką do końca życia. Musimy również dbać o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników. Przestrzegajmy wszystkich przepisów BHP. I pamiętajmy o obowiązkowym ubezpieczeniu OC dla rolników. Dzięki niemu możemy uzyskać zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją i zadośćuczynienie za powstałą krzywdę. Ubezpieczeniem jest objęte również mienie, które może zostać uszkodzone podczas prac polowych.

Ubezpieczeniem OC rolnika objęte są szkody powstałe z winy rolnika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność i w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie z OC rolnika można uzyskać w następstwie śmierci osoby bliskiej, za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz za utratę lub zniszczenie bądź uszkodzenie mienia.