Bezpieczna praca na dachu

Prace na wysokościach należą do niezwykle niebezpiecznych i wymagających od pracowników specjalnych umiejętności popartych uzyskanymi certyfikatami. Prowadzone są przy różnych okazjach związanych bądź z budową nowych obiektów, remontem już istniejących lub z innymi koniecznymi do podjęcia działaniami.

Systemy asekuracji na wysokościach

system asekuracji na dachuPracownicy operujący na wysokościach są zobligowani do posługiwania się specjalnie przeznaczonym do tego sprzętem produkowanym przez wąsko wyspecjalizowane firmy. Instalacje do pracy na wysokościach muszą spełniać bardzo surowe i rygorystyczne normy służące zapewnieniu jak największego bezpieczeństwa posługującym się nimi. Dlatego każdy system asekuracji na dachu musi posiadać szereg certyfikatów wystawianych przez dedykowane instytucje. Systemy takie składają się z wielu, często kilkuset elementów, z których każdy spełnia ściśle określone funkcje. W skład takich systemów asekuracyjnych do prac na wysokościach wchodzą między innymi szyny asekuracyjne, barierki ochronne, szelki bezpieczeństwa, systemy samohamowne, przyrządy zjazdowe i punkty kotwiczące, żeby wymienić tylko kilka z nich. Każdy element asekuracyjny musi spełniać określone normy bezpieczeństwa, podobnie ma się rzecz z kompletnym już systemem. Często systemy takie są projektowane pod konkretne zadanie jakie jest do wykonania i biorą pod uwagę specyfikę budynku na którym będą przeprowadzane. Potrzebne jest do tego dokładne opomiarowanie dachu, uwzględnienie naporu jaki będzie wywierany na niego itp.

Bezpieczeństwo pracujących na dachach jest absolutnym priorytetem i nie może być poddawane żadnym kompromisom. Nie tylko sprzęt którym się wykwalifikowani robotnicy posługują musi mieć odpowiednie zaświadczenia, ale również montaż takiego systemu asekuracji musi być przeprowadzony przez firmę z odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa.