PFRON dofinansuje turnus rehabilitacyjny

Niepełnosprawność jest trwałym lub też czasowym ograniczeniem możliwości prawidłowego funkcjonowania psychofizycznego. Mogą wystąpić różne rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Niepełnosprawność w różnym stopniu wpływa na funkcjonowanie danej osoby. Osoby niepełnosprawne potrzebują często długotrwałej rehabilitacji.

Z PFRON można utrzymać dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

turnusy rehabilitacyjne z pfronOsoby niepełnosprawne są obecne w naszym społeczeństwie. Nie ulega wątpliwości, że osoby borykające się z niepełnosprawnością powinny mieć wsparcie ze strony społeczeństwa. Niepełnosprawność, zarówno fizyczna, jak i intelektualna, wiąże się często z koniecznością poddania się długotrwałemu leczeniu oraz rehabilitacji. Leczenie często bywa kosztowne. Od wielu lat w naszym kraju działa PFRON, który jest organizacją działającą na rzecz osób niepełnosprawnych. PFRON finansuje terapię i leki dla osób niepełnosprawnych oraz niezbędny sprzęt, między innymi wózki inwalidzkie. Jest to niezwykle przydatna pomoc. Dzięki dofinansowaniom z PFRONU osoby niepełnosprawne mogą żyć w miarę normalnie i funkcjonować w społeczeństwie. Turnusy rehabilitacyjne z PFRON dla osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością organizowane są cykliczne w wybranym miejscu. Osoby niepełnosprawne, których nie stać na opłacenie turnusu, mogą starać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych. Dzięki dofinansowaniu mogą uczestniczyć w pełnym cyklu terapeutycznym.

Terapia i rehabilitacja bywają kosztowne. Doskonale wiedzą o tym osoby chorujące przewlekle i niepełnosprawne. Na szczęście istnieją organizacje takie jak PFRON, które pomagają osobom niepełnosprawnym w powrocie do zdrowia lub do zadowalającego stanu, w którym mogą żyć i funkcjonować w miarę normalnie.