Ochrona przed pozarem

Każdy przedsiębiorca, który posiada dużą ilość wyprodukowanego przez siebie towaru i przechowuje go w magazynach powinien postarać się o odpowiednie zabezpieczenie magazynu przed kradzieżą oraz zniszczeniem towaru.

Zabezpieczenie magazynu przed pożarem

powłoki ogniochronneKażdy przedsiębiorca powinien odpowiednio zadbać o profesjonalne zabezpieczenie przechowywanych przez siebie towarów, ponadto zabezpieczyć swoją firmę przed różnego rodzaju szkodami jakie mogą wyniknąć. Jest to bardzo ważna kwestia, zwłaszcza w sytuacji kiedy w firmie znajdują się niebezpieczne substancje lub chemikalia które mogą wywołać pożar. W takim przypadku należy zabezpieczyć stanowisko pracy swojej załogi montując w miejscach szczególnie narażonych na zaprószenie ognia odpowiednie powłoki ogniochronne, które stanowią solidne zabezpieczenie przed tego rodzaju wypadkami. Wymaga tego nie tylko obowiązek pracodawcy, który nakazuje zadbanie o bezpieczeństwo oraz komfort pracy załogi ale przede wszystkim przepisy ochrony przeciwpożarowej które wyraźnie wskazują, że każdy element konstrukcyjny musi być odpowiednio zabezpieczony przed utratą nośności pod wpływem ognia. Warto również przeprowadzić z pracownikami rozmowę, podczas której przekażemy im jak należy przechowywać materiały potencjalnie łatwopalne lub mogące wywołać wybuch w taki sposób, aby znajdowały się w bezpiecznym miejscu. Obowiązkiem pracodawcy jest powieszenie w widocznym miejscu regulaminu oraz instrukcji jak należy postępować na wypadek pożaru.

Pracodawca musi podjąć wszelkie czynności, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom. W tym celu montaż odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz udzielenia pracownikom szczegółowych instrukcji na temat tego, jak należy przechowywać niebezpieczne substancje jest bardzo ważny.