Podstawowe informacje o systemach zarządzających produkcją

Rodzai i zastosowań różnych oprogramowań jest wiele. Aby wybrać odpowiednie, dobrze jest kierować się tym, do jakiej obróbki i branży chcemy go zastosować. Należy pamiętać, że żaden program nie zastąpi doświadczenia i wiedzy inżyniera.

Zalety sprzężenia systemów CAD i CAM

oprogramowanie camProgram nigdy nie zastąpi praktycznej wiedzy osoby obsługującej urządzenie, ponieważ mamy do czynienia tylko z systemem sztywno wypełniającym zadane instrukcje. Największa trudność leży w odpowiednim zaprogramowaniu operacji, tak aby otrzymać przełożenie otrzymanych wyników na rzeczywiste dane i efektywnie je wykorzystać. Sam proces symulacji, niestety nie wystarczy, często konieczne jest przeprowadzenie zwykłego testu crashowego. Dzieje się tak, gdyż pomimo coraz większej mocy komputerów,  nie jest możliwe aby przewidzieć wszystkie zdarzenia w projektowanym procesie, również przez oprogramowanie cam. Sprzężenie systemów CAD/CAM umożliwia dostęp do wspólnej bazy z informacją o wykonywanym produkcie. W przypadku rozdzielenia tych systemów, wspólne bazy danych funkcjonują tylko w poszczególnych obszarach. Po otrzymaniu zamówienia dział konstrukcji wykonuje dokumentację techniczną i listę części zamówionego produktu. Następnie dział przygotowania na podstawie otrzymanej dokumentacji opracowuje plan roboczy, wybiera odpowiednie maszyny i urządzenia, oraz generuje program sterujący obrabiarkami NC. Na podstawie programu NC, oraz dokumentacji następuje uruchamianie systemu produkcyjnego, oraz wykonanie zamówionego produktu.

Większa ilość danych używanych w dziale produkcji, to dane geometryczne wirtualnego opisu modelu (dotyczy to systemu CAD). Natomiast w systemie CAP dane te zostają uzupełnione danymi technologicznymi. Tworzy to bazę do przygotowania programów sterowania urządzeniami NC oraz robotami.